ASIS International
Poland Chapter

Założona w 1955 roku, ASIS International jest największą na świecie organizacją zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Z setkami oddziałów na całym świecie, ASIS jest uznawany za główne źródło wiedzy, certyfikacji, networkingu, badań i dobrych praktyk.

O nas

ASIS International, poprzez rozwój ASIS Poland, planuje budować partnerstwo z przedstawicielami polskich firm, instytucji rządowych oraz osobami, dla których bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości, a czasem sposobem na życie i ścieżką kariery. Dostęp do bazy wiedzy ASIS International oraz możliwość uzyskania certyfikatów CCP, PCI, APP, czy PSP - to tylko niektóre z zalet uczestnictwa w stowarzyszeniu. W dziedzinie bezpieczeństwa liczą się takie aspekty jak szybkość, wiedza i nowoczesne technologie, a także konsekwentna i czytelna wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką. – Zapraszamy do współpracy wszystkich profesjonalistów zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji oraz ceniących międzynarodowe doświadczenia ekspertów związanych z bezpieczeństwem – podkreśla Prezes ASIS Polska, Piotr Potejko.

Kontakt w sprawie członkostwa: info@asispoland.org

Aktualności

ASIS International z nowym rozdziałem w Polsce

31.01.2022

Networking i dostęp do międzynarodowej certyfikacji to jedne z głównych celów nowopowstałego ASIS Poland Chapter. Stowarzyszenie jest filią międzynarodowej ASIS International – największej na świecie organizacji zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Organizacja chce stworzyć dla krajowych ekspertów platformę do wymiany swoich zawodowych doświadczeń pod szyldem ASIS Polska.

Założona w 1955 roku, ASIS International z setkami oddziałów na całym świecie jest uznawana przez ekspertów z branży za główne źródło wiedzy, certyfikacji, networkingu, badań i dobrych praktyk.

ASIS International, poprzez rozwój ASIS Polska planuje budować partnerstwo z przedstawicielami polskich firm, instytucji rządowych oraz osobami, dla których bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości, a czasem sposobem na życie i ścieżką kariery.

Dostęp do bazy wiedzy ASIS International oraz możliwość uzyskania certyfikatów CCP, PCI, APP, czy PSP - to tylko niektóre z zalet uczestnictwa w stowarzyszeniu. W dziedzinie bezpieczeństwa liczą się takie aspekty jak szybkość, wiedza i nowoczesne technologie, a także konsekwentna i czytelna wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką.

Praktyczne korzyści związane z członkostwem w Stowarzyszeniu to dostęp do międzynarodowej certyfikacji i platformy wymiany kontaktów ASIS CONNECTS, czy publikacji i raportów „Security Management” tworzonych przez profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Uzyskanie certyfikatu zarządu ASIS jest widocznym potwierdzeniem opanowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i umiejętności niezbędnych do stosowania najlepszych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem. Certyfikacja ASIS to także poszerzenie kompetencji, doświadczenia i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu nie tylko bezpieczeństwa ale i prawa, wojskowości czy zarządzania kryzysowego.

W zarządzie stowarzyszenia ASIS Polska znaleźli się eksperci od lat związani z branżą zarzadzania bezpieczeństwem i business security: Piotr Potejko, Angelika Prokop – Grey, Tomasz Kapuściński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Kazimierz Wlazło, Bartosz Pastuszka, Dariusz Maciejuk.

– Zapraszamy do współpracy wszystkich profesjonalistów zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji oraz ceniących międzynarodowe doświadczenia ekspertów związanych z bezpieczeństwem. Członkowie ASIS mają możliwość bezpośredniego kontaktu z 34 000 specjalistami ds. bezpieczeństwa na całym świecie – wszystko po to, by dzielić się pomysłami i budować relacje, które pomogą w osiągnięciu sukcesu – podkreśla Prezes ASIS Polska, Piotr Potejko.

ASIS International

Członkostwo

Dołączając do ASIS International, połączysz się z 34 000 specjalistami ds. bezpieczeństwa na całym świecie, aby dzielić się pomysłami i budować relacje, które pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu.

Certyfikacja

Gotowy, aby osiągnąć to, co najlepsze w życiu zawodowym i osobistym? Wybierz certyfikat, który jest odpowiedni dla Ciebie.

Rozwój osobisty

Możesz polegać na naszych doświadczeniach w uczeniu się, aby budować swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na wszystkich etapach swojej kariery zawodowej.

ASIS Connects

Twoja zaufana społeczność dla specjalistów ds. bezpieczeństwa na całym świecie

Security Management

Security Management to wielokrotnie nagradzana publikacja ASIS International, napisana przede wszystkim dla profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Protection of Assets

POA zapewnia rozwiązania niezbędne do tego, aby pomóc profesjonalistom w spełnieniu wymogów bezpieczeństwa w XXI wieku. Został on zaprojektowany tak, aby być kompleksowym źródłem informacji i przewodnikiem w zakresie bezpieczeństwa.

Nasz zespół

Zarząd ASIS Polska

Piotr Potejko

Prezes Zarządu

Angelika Prokop-Grey

Członek Zarządu

Tomasz Kapuściński

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ASIS Polska

ASIS Europe 2024

ASIS Europe 2024

Partnerzy

Defence 24 Day

Defence24 Day to największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa. To wiodące wydarzenie dla sektora zbrojeniowego oraz branż związanych z bezpieczeństwem obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.

ASIS International Poland Chapter jest Partnerem wydarzenia.

Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od ponad 12 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów oraz pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID19, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia swoich obowiązków. Misją Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci i młodzieży w okresie ich edukacji. Dzięki działalności Fundacji, podopieczni do ukończenia 25 roku życia otrzymują stypendia finansowe, regularną pomoc edukacyjną i psychologiczną, oraz wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką niemal ponad 300 dzieci. Celem działania Fundacji jest również budowanie etosu służb publicznych. Jako organizator wystaw, kampanii społecznych i debat, Fundacja przybliża społeczeństwu pracę ludzi, którzy poświęcają swoje życie służbie innym. Więcej: www.dorastajznami.org

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej - działa społecznie (non profit, pro publico bono). Celem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.